Hlavná stránka
Registrácia

výsledky posledných volieb výboru SOTS

Výsledky boli vyhlásené na XXXII. Červeňanského dňoch 26. 1. 2012 v Bratislave

Meno

Počet hlasov

 

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH

86

prezident

MUDr. Ján KĽOC, PhD.

74

vedecký sekretár

MUDr. Andrey Švec, PhD.

70

pokladník

MUDr. Libor Nečas

69

 

Doc. MUDr. Ľuboš REHÁK, CSc., mim. Prof.

67

 

MUDr. Juraj POPLUHÁR, PhD.

64

 

MUDr. Miroslav Lisý, PhD.

62

 

MUDr. Jozef Hudec, PhD.

61

 

MUDr. Ivan Staško

59

 

MUDr. Peter Maresch, CSc.

56

 

Doc. MUDr. Gabriel VAŠKO, CSc.

41

 

Výsledky boli vyhlásené na XXXII. Červeňanského dňoch 26. 1. 2012 v Bratislave

Celkový počet odoslaných hlasov: 100

Platných hlasov: 93

Neplatných hlasov: 7

Výsledky volieb overila predsedkyňa volebnej komisie: MUDr. Jela Macháčová