Hlavná stránka
Registrácia

Informácie

XL. Červeňanského dni -  Zmenený termín: 28.-29.10.2021

Vážení priatelia,v súvislosti s aktuálnou a nezlepšujúcou  sa epidemiologickou situáciou v Slovenskej republike (pandémia koronavírusu) a s nariadením ústredného krízového štábu SR,  ako aj vyjadrením RÚVZ, sme boli nútení opätovne preložiť  XL. Červeňanského dni – národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. na  28.-29. 10. 2021,  v hoteli City Bratislava.

Všetky potrebné a podrobné informácie budú uverejnené na  webstránkach: www.cervenanskehodni.sk, www.ortopedia.sk, najneskôr 1. 7. 2021.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami.

S pozdravomProf. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPHPrezident SOTS

Registrácia účastníkov aj vystavovateľov z preloženého  minuloročného kongresu  je platná v plnom rozsahu pre tento nový termín  / nie je potrebné sa registrovať opätovne /, taktiež  aj  Hotel City Bratislava akceptuje všetky rezervácie ubytovacích služieb.


Aktuálne čísla ACTA 2020 sa posielajú tým členom, ktorí majú uhradený príspevok za rok 2020 do konca marca, na základe tejto úhrady sa objednáva príslušný počet publikácií.

Úhradu Vášho členského príspevku si môžete skontrolovať na www.ortopedia.sk v časti Členské príspevky.

Zároveň žiadame členov SOTS, aby aktualizáciu svojich osobných údajov posielali e-mailom na:

mitschova@ru.unb.sk alebo piterkova@ru.unb.sk


Ćlenský príspevok SOTS pre rok 2021 bol stanovený vo výške 45.-€. 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, č.účtu: IBAN: SK55 0200 0000 000146936012(do poznámky pre príjmateľa uveďte svoje meno)


Občianske združenie Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť bolo registrované medzi prijímateľmi 2% z daní za rok 2014 v notárskom registri. Radi by sme Vás preto požiadali o poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech SOTS. IČO: 30778522


12. klinicko-anatomické symposium Osteoporotické zlomeniny Proximální humerus Distální radius Proximální femur

usporadúva: Anatomický ústav 1. LF UK v PrazeKlinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

Pdf informačná brožura na stiahnutie

www.ortopedicke-centrum.cz

záštita doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.děkan 1. LF UK Praha

Sobota 6. února 2021 od 8:15 hod.