Hlavná stránka
Registrácia

Aktuálne informácie

Ćlenský príspevok SOTS pre rok 2017 bol stanovený vo výške 45.-€. 


Občianske združenie Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť bolo registrované medzi prijímateľmi 2% z daní za rok 2014 v notárskom registri. Radi by sme Vás preto požiadali o poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech SOTS. IČO: 30778522


XXXVIII. Červeňanského dni 2018

termin konania: 15.-  16.marca 2018
miesto konanie: Bratislava

program: 

  • Zlomeniny proximalneho femoru a ich riešenie
  • Tumory kostí, aktuálne spôsoby liečby
  • Detská mozgová obrna - quo vadis
  • Reumoortopedia
    Vária
  • Sesterská sekcia

 informácie o kongrese: www.cervenanskehodni.sk