Hlavná stránka
Registrácia

Informácie

Národný kongresSlovenskej ortopedickeja traumatologickej spoločnosti s medzinárodnou účasťouv termíne: 30 - 31. 03. 2023

Vážené kolegyne, kolegovia, milí priatelia, Dovoľujeme si vás pozvať na XLII. Červeňanského dni, národný kongres SOTS, ktoré sa budú konať v City Hotel Bratislava, tradične v hlavnom meste SR Bratislava, v dňoch 30. - 31. 03. 2023. O organizáciu požiadala I. ortopedicko traumatologická klinika LFUK UN a SZU pri príležitosti stého výročia jej založenia. Výbor SOTS schválil témy kongresu, orientované na problematiku, ktorej sa klinika najviac venuje. V programe preto dostanú priestor prezentácie z onkoortopédie, endoprotetiky, spondylochirurgie a tradične aj voľné témy. Paralelne s hlavným programom sa bude konať sesterská sekcia. Veríme, že kongres prispeje k výmene odborných poznatkov a naplní odkaz našich predchodcov a učiteľov.

www.cervenanskehodni.sk


Jesenný kongres SOTS  sa uskutoční v dňoch  6. - 7. októbra 2022 v kongresovom centre M Aréna v Prešove.

www.jesennykongressots2022.sk


AO Recon Course — Complex Total Hip andKnee Arthroplasty

October 28–29,2022, Zagreb,CroatiaChairs: Dinko Vidović,George Macheras

Informačný leták

https://sforce.co/3myeSXi


Aktuálne čísla ACTA 2022 sa posielajú tým členom, ktorí majú uhradený príspevok za rok 2022 do konca marca, na základe tejto úhrady sa objednáva príslušný počet publikácií.

Úhradu Vášho členského príspevku si môžete skontrolovať na www.ortopedia.sk v časti Členské príspevky.

Zároveň žiadame členov SOTS, aby aktualizáciu svojich osobných údajov posielali e-mailom na:

mitschova@ru.unb.sk alebo piterkova@ru.unb.sk


Ćlenský príspevok SOTS pre rok 2022 bol stanovený vo výške 45.-€. 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, č.účtu: IBAN: SK55 0200 0000 000146936012(do poznámky pre príjmateľa uveďte svoje meno)


Občianske združenie Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť bolo registrované medzi prijímateľmi 2% z daní za rok 2014 v notárskom registri. Radi by sme Vás preto požiadali o poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech SOTS. IČO: 30778522