Hlavná stránka
Registrácia

Aktuálne informácie

Ćlenský príspevok SOTS pre rok 2018 bol stanovený vo výške 45.-€. 
Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, č.účtu: IBAN: SK55 0200 0000 000146936012(do poznámky pre príjmateľa uveďte svoje meno)


Občianske združenie Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť bolo registrované medzi prijímateľmi 2% z daní za rok 2014 v notárskom registri. Radi by sme Vás preto požiadali o poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech SOTS. IČO: 30778522


XXXIX. Červeňanského dni 2019

termin konania: 13.-  15.marca 2019
miesto konanie: Bratislava

informácie o kongrese: www.cervenanskehodni.sk