Hlavná stránka
Registrácia

Informácie

XLII. Červeńanského dni - národný ortopedický kongres s medzinárodnou účasťou sa uskutočni v termine 30 .- 31.marca 2023

www.cervenanskehodni.sk


Aktuálne čísla ACTA 2022 sa posielajú tým členom, ktorí majú uhradený príspevok za rok 2022 do konca marca, na základe tejto úhrady sa objednáva príslušný počet publikácií.

Úhradu Vášho členského príspevku si môžete skontrolovať na www.ortopedia.sk v časti Členské príspevky.

Zároveň žiadame členov SOTS, aby aktualizáciu svojich osobných údajov posielali e-mailom na:

mitschova@ru.unb.sk alebo piterkova@ru.unb.sk


Ćlenský príspevok SOTS pre rok 2022 bol stanovený vo výške 45.-€. 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, č.účtu: IBAN: SK55 0200 0000 000146936012(do poznámky pre príjmateľa uveďte svoje meno)