Hlavná stránka
Registrácia

Aktuálne informácie


INFORMÁCIA

Členom SOTS, ktorí dodatočne uhradili členský príspevok za predchádzajúce roky v roku 2018, budú rozposlané publikácie ACTA z roku 2017 a 2016.

Aktuálne čísla ACTA 2018 sa posielajú tým členom, ktorí majú uhradený príspevok za rok 2018 do konca marca, na základe tejto úhrady sa objednáva príslušný počet publikácií.

Úhradu Vášho členského príspevku si môžete skontrolovať na www.ortopedia.sk v časti Členské príspevky.

Zároveň žiadame členov SOTS, aby aktualizáciu svojich osobných údajov posielali e-mailom na:

mitschova@ru.unb.sk alebo piterkova@ru.unb.sk


Ćlenský príspevok SOTS pre rok 2018 bol stanovený vo výške 45.-€. 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, č.účtu: IBAN: SK55 0200 0000 000146936012(do poznámky pre príjmateľa uveďte svoje meno)


Občianske združenie Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť bolo registrované medzi prijímateľmi 2% z daní za rok 2014 v notárskom registri. Radi by sme Vás preto požiadali o poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech SOTS. IČO: 30778522


XXXIX. Červeňanského dni 2019

termin konania: 14.-  15.marca 2019
miesto konanie: Bratislava

1. Zlomeniny v detskom veku
2. pokroky v artroskopii
3. Problemy ortopedov v ambulantnej praxi
4. Varia
5. sesterska sekcia

informácie o kongrese: www.cervenanskehodni.sk