Hlavná stránka
Registrácia

história SOTS

 

História Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti


Z iniciatívy prof. MUDr. V. Chlumského, prednostu prvej ortopedickej kliniky LFUK (založenej v roku r. 1922), bolo 2. 2. 1925 zvolané do Bratislavy zakladajúce valné zhromaždenie ortopédov, chirurgov a akademických funkcionárov za účelom založenia Československej ortopedickej spoločnosti. Schôdza sa konala na Ortopedickej klinike LFUK v Bratislave na Hlbokej ceste č. 7. Základnými úlohami novej spoločnosti bolo združiť všetkých, ktorí sa zaujímajú o konzervatívnu a operačnú liečbu ochorení a úrazov pohybového aparátu, včítane ortopedickej protetiky a starostlivosti o telesne postihnutých.

Prvý kongres Československej ortopedickej spoločnosti sa konal v dňoch 27.-28. 9. 1925 taktiež na Ortopedickej klinike v Bratislave za účasti ortopédov z Čiech, Slovenska, Poľska a Juhoslávie. Kongres sa uzniesol a odporučil zriadiť ortopedické kliniky na všetkých lekárskych fakultách v ČSR, ortopedické oddelenia pri všetkých väčších nemocniciach a zaradiť ortopédiu riadny predmet do štúdia medicíny.

Z iniciatívy prof. Chlumského, Tobiáška, Frejku a iných bol založený časopis čs. ortopedickej spoločnosti pod názvom "Sborník prací československé společnosti ortopedické", ktorého prvé číslo vyšlo v r. 1926. Názov tohto časopisu, ktorého hlavným redaktorom bol prof. Chlumský, sa zmenil od r. 1928 na "Slovanský ortopedický sborník" s úmyslom publikovať práce ortopédov zo slovanských krajín, najmä z Juhoslávie a Poľska. Po ochorení prof. Chlumského prevzal úlohu hlavného redaktora postupne prof. Tobiášek, doc. Frejka a od r. 1934 prof. Zahradníček. Počas 2. svetovej vojny bolo vydávanie časopisu zastavené, od r. 1947 znovu začal vychádzať pod názvom "Sborník pro chirurgii pohybového ústrojenstva", opäť pod vedením hlavného redaktora prof. Zahradníčka. V r. 1950 dostal časopis dodnes zachovaný názov Acta Chirurgiae orthopedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. Po smrti prof. Zahradníčka sa stal hlavným redaktorom postupne prof. Jaroš, prof. Pavlanský, prof. Čech, a doc. Krbec.

Z kongresov, ktoré výrazne zviditeľnili Československú ortopedickú spoločnosť v Európe aj v zámorí, treba spomenúť:

XIV. kongres Československej spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu, ktorý sa konal v septembri 1948 v Prahe za účasti prof. Meyerdinga z USA a významných poľských ortopédov prof. Grucu, Degu, Ambroza a Garlického.

XV. kongres Československej spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu, ktorý organizoval prof. Červeňanský v septembri 1949 v Bratislave, za účasti významných ortopédov zo ZSSR, Poľska, Maďarska a Bulharska.

XX. kongres Československej spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu ktorý sa konal v Prahe krátko po smrti prof. Zahradníčka.  Zo zahraničia sa ho zúčastnili prof. Novačenko, Bogdanov a Gončarov (ZSSR), prof. Bertrand (Francúzsko), prof. Erlacher (Rakúsko), prof. Kaiser Matzen (NDR), prof. Gruca, Ambroz, Garlicki (Poľsko), prof. Bojčev (Bulharsko) a ďalší.

XXI. kongrese Československej spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu sa konal v apríli 1960 v Brne a zúčastnilo sa ho viac ako 30 významných zahraničných prednášateľov z ktorých treba spomenúť najmä prof. Ponsettiho, Stagnaru, Cotrela, Čaklina, Kazmina a Grucu.

XXV. Kongres konaný v septembri 1964 v Prahe, s hlavnou témou Kostné nádory. Okrem domácich prednášateľov (prof. Červeňanský, Thurzo, Hněvkovský, Kalman, Kossey, Škrovina, Huraj, Makai) sa kongresu zúčastnili vynikajúci zahraniční odborníci – prof.  Sissons, Goydanich, Padovani, Hipp, Salzer a mnohí ďalší.

Slávnostná konferencia Čs. spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu sa konala 31.8.-1.9.1967 v Bratislave pri príležitosti nedožitých stých narodenín prof. Chlumského.

Významný kongres Československej spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu sa konal v júni 1968 pri príležitosti 700. výročia založenia mesta Karviná. Kongresu sa zúčastnili významné osobnosti svetovej ortopédie ako W. Ehalt, M. Müller, G. Küntscher, J. Judet, G. Weber, a profesori Matzen, Kaiser, Sivaš, Gudušauri, Kaplan a iní.

Veľmi významné boli aj československo-francúzske ortopedické dni, ktoré sa konali za účasti francúzskych ortopédov (Duparc, Decoulx, Vidal, Trillat, Judet a iní) v roku 1972 v Prahe.

Spoločný kongres Československej spoločnosti pre ortopedickú chirurgiu a traumatológiu a Československej reumatologickej spoločnosti sa konal v r. 1973 v Brne. Hlavnými témami kongresu boli základný výskum v ortopédii a chirurgia reumatizmu. Na kongrese vystúpil aj zakladateľ modernej reumoortopédie prof. Vainio z Fínska.

Tradícia spoločných kongresov so zahraničnými ortopedickými spoločnosťami v Európe pokračovala spoločným ortopedickým kongresom ČSSR-NSR v Prahe. Mimo plejády nemeckých ortopédov sa ich zúčastnil aj senior DGOT prof. Witt. 

Jedným z najúspešnejších kongresov bol Československý ortopedický kongres v roku 1988 konaný v Prahe pri príležitosti 60. výročia narodenia prof. Čecha. Kongres sa prvýkrát v Československu konal pod egidou SICOT a zúčastnil sa ho aj vtedajší prezident SICOT sir Patterson.

Dňa 4. 5. 1957 bola za účasti predsedu československej sekcie pre ortopedickú chirurgiu prof. Frejku vytvorená Slovenská odbočka ortopedickej sekcie Československej lekárskej spoločnosti J.E. Purkyně, ktorá bola v roku 1967 premenovaná na Slovenskú ortopedickú spoločnosť. Bol zvolený prvý výbor Slovenskej ortopedickej spoločnosti v zložení:

Predseda: prof. J. Červeňanský,

prvý podpredseda: doc. J. Štěpán,

druhý podpredseda: prim. MUDr. J. Gál,

tajomník: MUDr. E. Huraj,

pokladník: prim. MUDr. V. Mikič,

zapisovateľ: MUDr. L. Spiššák,

členovia výboru: MUDr. Š. Kindernay a MUDr. F. Kuchár.

Po rozdelení ČSFR v roku 1993 de facto prestala existovať Československá ortopedická spoločnosť a vytvorili sa dve samostatné spoločnosti: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii (ČSOT) a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť (SOTS) so sídlom na I. Ortopedickej klinike LFUK a FNsP, Hlboká 7, Bratislava. Tieto dve spoločnosti naďalej úzko spolupracujú a vydávajú spoločný časopis Acta Chirurgiae orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca. Po delimitovaní prvej ortopedickej kliniky v roku 2003 zo starej historickej budovy na Hlbokej ulici (ministrom Zajacom) sídli SOTS na I. ortopedicko-traumatologickej klinike LFUK a FNsP, Ružinovská 6, Bratislava.

Medzi ďalšie významné podujatia ktoré boli organizované SOTS patria:

Podunajské sympóziá:

9. – 11. 4. 1975
vrodené luxácie bedrového kĺbu, zlomeniny proximálneho konca femoru
4. – 6. 4. 1980
ochorenia chrbtice, nádory osteoartikulárneho aparátu, úrazy končatín
15. – 17. 5. 1985
význam laboratórnych vyšetrení v ortopédii, bolestivý vertebrogénny syndróm, športový traumatizmus
1. – 3. 5. 1991
reumatické ochorenia a osteoporóza

 

VIII. Sympózium osteoarthrologicum

2. – 4. 5. 1977 osteoartrózy, artrodézy, osteotómie

 

I. Central European Orthopaedic Congress (CEOC) 

6. – 8. 6. 1996

Pediatric orthopaedics, Surgery of rheumatism, Forefoot, Free papers za účasti: P. Bösch – president of Austrian society for orthopaedics and orthopaedic surgery (Rakúsko), A. Bellyei – president of Hungarian  orthopaedic Association (Maďarsko), P Dungl – ČSOT president (Česká republika), F. Makai – SOTS  president (Slovenská republika), E. Morscher – EFORT president (Švajčiarsko), K Knahr (Rakúsko), T.  Vízkelety ( Maďarsko), R. Bombelli, (Taliansko), P. Ritschl (Rakúsko), Zweymuller (Rakúsko), W.  Kusswetter (Nemecko), K. Draenert (Nemecko), R. Aigner (Nemecko), S. Herman – president Slovenian Orthopaedic association (Slovinsko), Z. Matějovský (Česká republika), G. Aldinger (Nemecko), V. Pavlovčič  (Slovinsko), J Palacios-Carvajal (Španielsko) etc.  

                          

VII. Central European Orthopaedic Congress (CEOC)

 

24. - 26. 1. 2008

ARTOF session, early and late complications in endoprothetics, arthroplasty registers, current trends in arthroscopy and miniinvasive techniques, current knowledge in pediatric orthopaedics, diseases and injuries  of foot and ankle, free topics; za účasti. J.P. Waddell – ARTOF president (Canada), O. Čech (Česká republika), M. Krbec ČSOT president  (Česká republika), P. Dufek (Nemecko), R. Windhager (Rakúsko), J. Brecelj – president Slovenian  orthopaedic association (Slovinsko), V. Pavlovčič (Slovinsko), M. Pečina (Chorvátsko), P. P. Varga –  president of Hungarian orthopaedic aasociation (Maďarsko), M. Szendroi (Maďarsko), S. Hoffmann  (Rakúsko) etc., F. Makai – CEOC founder (Slovenská republika), M. Kokavec – SOTS president ( Slovenská  republika)  

First EPOS – POSNA course

25. - 27. 1. 2007


current concepts in  pediatric orthopaedics,

prednášajúci: H. Bensahel EPOS founder (Francúzsko), V. Bialik (Izrael), P. Dungl (Česká republika), F. Grill (Rakúsko), S. Wientroub – EPOS president (Izrael), K. Wilkins (USA), D. Antičevič (Chorvátsko), J. Birch (USA), J. Czubak (Poľsko), T. Epeldegui (Španielsko), W. Girsch (Rakúsko), R. Graf (Rakúsko), L. Karol (USA), R. Krauspe (Nemecko), B. Moller Madsen (Dánsko), P. Schoenecker – POSNA president (USA), W. Strobl (Rakúsko), G. Szoke (Maďarsko), R. Ganger (Rakúsko), J. Chomiak (Česká republika), M. Yazici (Turecko), M. Kokavec – SOTS president (Slovenská republika), A. Švec (Slovenská republika)   
  

 

XXI. Alpe -Adria-Pannonia-Tatra Congress

29. – 30.10. 1999

hemofilická artropatia, reumatoidná artritída, artroplastiky 
  
XVI EFORT Congress - Praha 27.-29.5.2015 Organizovala ČSOT spolu s SOTS
  

 

Červeňanského dni – národný kongres SOTS – konané v Bratislave

3. 2. 1978

kostné nádory, osteoartrózy, osteotómie, synovektómie
8. 2. 1980 
epifyzeolýzy, kostné tumory
30. 1. 1981 
ortopedické ochorenia a invalidita, činnosť ortopedických oddelení na Slovensku, nádory chrbtice a lokomočného aparátu
28.-29. 1. 1982
problematika nádorov, varia
27.-28. 1. 1983
vrodené ochorenia v ortopédii, vertebrogénne ochorenia
25. 1. 1985 
kostné štepy, kostné metastázy
6.-7. 2. 1986
traumatické epifyzeolýzy, kostné nádory, ochorenia chrbtice
30. 1. 1987
ochorenia a úrazy nohy
28.-29. 1. 1988
nádory, traumatizmus lokomočného aparátu, varia
26. 1. 1990 
malígne nádory
30. 1. 1991 
nádory mäkkých častí končatín, úrazy ruky a zápästia v detskom veku
30.-31. 1. 1992 
kostný infekt, varia
28.-29. 1. 1993
trauma chrbtice, skoliozy, tumory chrbtice
27.-28. 1. 1994
implantáty bedrového kĺbu a kolena, implantáty chrbtice
26.-27. 1. 1995
revízne operácie koxy, bolesti chrbtice
30. 1. 1996  
zlomeniny proximálneho konca femoru
30.-31. 1. 1997 
alloplastika koxy a kolena, traumatizmus chrbtice
29.-30. 1. 1998 
liečba ochorení kolenného kĺbu, neuroortopédia
28.-29. 1. 1999
tumory chrbtice, osteochondrálne defekty, kostné štepy
27.-28. 1. 2000
liečba infikovaných náhrad veľkých kĺbov, operačná liečba nádorov kostí v detskom veku, operačná liečba traumatických instabilít chrbtice
26.-27. 1. 2001
použitie biomateriálov v ortopédii a traumatológii, úrazy a ochorenia horných končatín
24.-25. 1. 2002 
prevencia a liečba komplikácii v ortopédii a traumatológii, lumbosakrálne instability, chyby a omyly v ortopedickej praxi, varia
30.-31. 1. 2003 
akútna a elektívna artroskopia, operačné riešenie deformít chrbtice, varia, sesterská sekcia, operačné riešenie uhlových a dĺžkových odchýlok končatín
29.-30. 1. 2004 
úrazy a ochorenia staršieho veku, nádory pohybového aparátu a ich liečba, pokroky v detskej ortopédii, varia
27-28.1.2005
náhrady kĺbov - dlhodobé výsledky, deformity chrbtice, varia
26.-28. 1. 2006
onkoortopédia detského veku, ošetrenie následkov poranení mäkkých štruktúr kĺbov, moderné vyšetrovacie a liečebné postupy v ortopédii, varia, sesterská sekcia
26.-27. 1. 2007
artroplastické registre, varia: artroplastika, spinálna chirurgia, detská ortopédia, trauma, všeobecná ortopédia, sesterská sekcia,viď EPOS-POSNA course
24.- 26. 1. 2008
viď VII. CEOC
29.- 30. 1. 2009
revízna endoprotetika, korekcia uhlových a dĺžkových deformít končatín u detí, revízne operácie instability chrbtice, varia, sesterská sekcia
27. – 29. 1. 2010
Complex solution in malignant and benign tumours of locomotive apparatus - EFORT forum, varia, moderná diagnostika a liečba skolióz, operačná liečba ochorení a úrazov hornej končatiny, reumoortopédia, EAR-SAR forum, sesterská sekcia za účasti: C. A. Rockwood – AAOS past-president (USA), M. Szendroi – EFORT president (Maďarsko), R. Windhager (Rakúsko), B Eriksson (Švédsko), L. Bucsi (Maďarsko), P. Dufek (Nemecko), A. Sosna (Česká republika), V. Pavlovčič (Slovinsko), T. Trč – SICOT vice-president (Česká republika)   

26. – 28. 1. 2011 Diagnostika a liečenie infekčních ochorení a komplikácii v ortopédií; operačná liečba deformít a úrazov dolnej končatiny; diagnostika a liečba degeneratívnych deformít chrtice; varia; sesterská sekci

25. - 27. 1. 2012 Pokroky v diagnostike a liečbe nádorov osteoartikulárneho aparátu; ochorenia a úrazy predkolenia členka a nohy – aktuálne spôsoby liečby; liečba úrazov osteoartikulárneho aparátu v geriatrickom veku (starecká chrbtica, proximálny femur); varia; sesterská sekci
23. – 25. 1. 2013 Operačná a neoperačná liečba úrazov a ochorení kľúčnej kosti a akromio-klavikulárneho skĺbenia; farmakoterapia v ortopédií; korekcia deformít chrtice; operačná liečba úrazov chrtice; diagnostika a liečba systémových chýb skeletu; varia; sesterská sekcia
29. – 31. 1. 2014 Chirurgia ruky zápästia a distálneho predlaktia; endoprotetika kolena; úrazy hrudnej a driekovej chrtice; varia; sesterská sekcia
12. – 13. 3. 2015 Ochorenia a úrazy v oblasti kolena, deformity nohy, degeneratívne ochorenia LS chrbtice, aktuality z detskej nohy, degeneratívne ochorenia LS chrbtice, aktuality z detskej ortopédie, sesterská sekcia.
10. – 11. 3. 2016 Artroskopia - súčastnosť a perspektívy (bedro, koleno, členok), zápalové ochorenia chrbtice, veda a výskum v ortopédii, varia, sesterská sekcia.
8. – 10. 3. 2017 Nádory kosti benigné a maligné, Revízne operácie po TEP bedrového aj kolenného kĺbu pri rozsiahlych kostných stratách, Aseptické nekrózy kosti, Úrazy chrbtice - moderné postupy – diagnostika a liečba , Vária, Sesterská sekcia
15. – 16. 3. 2018 Tumory kostí – aktuálne spôsoby liečby, Zlomeniny proximálního femuru, váriá , sesterská sekcia
14. – 15. 3. 2019 Zlomeniny v detskom veku, Pokroky v artroskopii, problémy ortopédov v ambulantnej praxi, reumoortopédia, váriá sesterská sekcia

 

Jesenné kongresy SOTS a história Sekcie mladých ortopédov
     
Termín Organizátor Miesto
Témy    
     
24.-25. 9. 1992 prim Miroslav Katial Hotel Patria, Štrbské pleso;
Komplexná diagnóza a liečba vrodených, degeneratívnych, traumatických a zápalových afekcii kolena, Vária
     
15. 3. 1996 prim Juraj Palmaj Zámok Lehnice, kongresová sála
Seminár mladých ortopédov
     
6.-7. 11. 1997 prim. Juraj Panák, Žilina, Sála Mestského úradu
Detská ortopédia
     
? 2000 prim. Miroslav Katial, Hotel Bellevue, Smokovec
     
13.-14. 9. 2001 prim Jozef Reguly Dolný Kubín, Mestské kultúrne stredisko,
Cementovaná a necementovaná endoprotetika, zlomeniny horného konca stehnovej kosti, vnútrodreňová osteosyntéza
     
26.-27. 9. 2002 prim Ján Kľoc Krajský úrad Prešov
Rekonštrukčné operácie v oblasti bedrového kĺbu, Varia    
     
2003 ? Prim. Libor Nečas Krajský úrad Martin
     
23.-24. 9. 2004 prof. Jozef Vojtaššák, Divadlo Aréna Bratislava
Dlhodobé výsledky v endoprotetike koxy, Pokroky v artroskopii, Fraktúry dlhých kostí
     
12.-14. 10. 2005 prim. Ján Černý Kultúrny dom, Skalica
Varia, Sesterská sekcia    
     
12. 10. 2006 prim. Pavol Legíň Hotel Kaskády, Sielnica
     
23. 3. 2007 prim Ludovit Pravda Hotel Sergio, Piešťany
     
25.- 27. 10. 2007 prim Ladislav Knapec Hotel Veľká Fatra, Rajecké Teplice;
Infekcia v ortopédií – nové možnosti a spôsoby liečby, Variá, Forum mladých ortopédov, Sesterská sekcia
     
22.-24. 10. 2008 doc Gabriel Vaško Hotel Slávia, Košice
Diagnostika a liečba osteochondrálnych defektov, Osteoporóza - semipatologické a patologické zlomeniny, Varia, Sekcia mladých ortopédov, Sesterská sekcia
     
21. 10. 2009 prim Karol Gottschall Kupeľná dvorana, Trenčianske Teplice
     
20. 10. 2010 prim. Ivan Staško Hotel Double tree by Hilton, Košice
     
12.-14. 10. 2011 prim. Ján Sedliak Mestské kultúrne stredisko, Dolný Kubín
Zlomeniny proximálneho femuru, Revízna endoprotetika kolenného kĺbu, Varia, sekcia mladých ortopédov, sesterské sekcia
     
26.-28. 9. 2012 prim.Dušan Kollár Chateau Béla, obec Belá
Degeneratívne ochorenia ramenného kĺbu, Krátke femorálne drieky v endoprotetike, Ochorenia chrbtice diskogénneho charakteru
     
16-18. 10. 2013 MUDr. Judita Ondrejková, Hotel Yasmin Košice,
Current concept v osteológii, Chirurgické komplikácie osteoporózy a ich riešenie, Aktuality v ortopedickej protetike, Varia, Sekcia mladých ortopédov
     
16-18. 10. 2013 Prim. MUDr. Skála Mestský úrad Skalica
Ochorenia a úrazy v oblasti lakťa, Diferenciálna diagnostika bolestivých syndrómov Manažment a financovanie v odbore ortopédia, Sekcia mladých ortopédov, Varia,
     
Sesterská sekcia  
     
14-16. 10. 2015 prim MUDr. Ján Kľoc,   Krajský úrad Prešov
Revízna endoprotetika veľkých kĺbov, Ochorenia a úrazy ramena, Aktuálne postupy vo fyziatrii a rehabilitácií, Váriá, Sekcia mladých ortopédov, Sekcia sestier
     
28-30. 9. 2016 prim. MUDr. Jozef Almási X – Bionic Sphere, Šamorín – Čilistov
Komplikácie v endoprotetike, Nové trendy v športovej medicíne, variá, sesterská sekcia
     
18-20. 10. 2017 prim. MUDr. Ladislav Knapec Holiday Inn Hotel , Žilina
Rameno, noha, váriá, sesterská sekcia, fórum mladých ortopédov
     
19-21. 9. 2018 prim. MUDr. Karol Gottschall Kursalon, Trenčianske Teplice
Novinky v primárnej a revíznej endoprotetike, Ortopedická protetika quo vadis, Operačná liečba ochorení a úrazov chrbtice, forum mladých ortopédov, sesterská sekcia