Hlavná stránka
Registrácia

ostatné kongresy a ortopedické podujatia

N O V É O Z N Á M E N I E  o posunutí termínu kongresu 
XL. Červeňanského dni na 17. - 18.6.2021

Vážení priatelia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v Slovenskej republike (pandémia koronavírusu) a s nariadením ústredného krízového štábu SR, sme boli nútení preložiť XL. Červeňanského dni – národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Po dohovore s výborom SOTS sme stanovili nový termín konania XL Červeňanského dní na  17.- 18. 6. 2021 v hoteli City Bratislava. Všetky potrebmé a podrobné infromácie budú uverejnené na  wwwstránke: www.cervenanskehodni.sk najneskôr 31. 3. 2021.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami

S pozdravom

Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD., MPH
Prezident SOTSAktuálne čísla ACTA 2020 sa posielajú tým členom, ktorí majú uhradený príspevok za rok 2020 do konca marca, na základe tejto úhrady sa objednáva príslušný počet publikácií.

Úhradu Vášho členského príspevku si môžete skontrolovať na www.ortopedia.sk v časti Členské príspevky.

Zároveň žiadame členov SOTS, aby aktualizáciu svojich osobných údajov posielali e-mailom na:

mitschova@ru.unb.sk alebo piterkova@ru.unb.sk


Ćlenský príspevok SOTS pre rok 2021 bol stanovený vo výške 45.-€. 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, č.účtu: IBAN: SK55 0200 0000 000146936012(do poznámky pre príjmateľa uveďte svoje meno)


Občianske združenie Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť bolo registrované medzi prijímateľmi 2% z daní za rok 2014 v notárskom registri. Radi by sme Vás preto požiadali o poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech SOTS. IČO: 30778522


12. klinicko-anatomické symposium Osteoporotické zlomeniny Proximální humerus Distální radius Proximální femur

usporadúva: Anatomický ústav 1. LF UK v PrazeKlinika ortopedie 1. LF UK a ÚVN Praha ORTOPEDICKÉ CENTRUM s. r. o.

Pdf informačná brožura na stiahnutie

www.ortopedicke-centrum.cz

záštita doc. MUDr. Martin Vokurka, CSc.děkan 1. LF UK Praha

Sobota 6. února 2021 od 8:15 hod.