Hlavná stránka
Registrácia

sekcia ortopedickej protetiky

Predsedníctvo detskej sekcie SOTS:

MUDr. Jana Spišáková,FNLP,
Rastislavova 43, Košice,
E mail: ortopedicka.protetika@fnlp.sk
 
 
MUDr. Blažena Brozmanová, 
Detská ortopedická klinika LFUK a DFNsP, Bratislava
E mail.: blazenab@zoznam.sk
 
 
Prim. MUDr. Jozef Hudec,
Národné rehabilitačné centrum, Kováčová,
E mail.: hudec@nrckovacova.sk

NÁPLŇ ČINNOSTI SEKCIE:  

- odborné zastrešenie odborných lekárov pre ortopedickú protetiku a ortopédov, ktorým odbornosť umožňuje preskripciu ortopedicko-protetických pomôcok podľa indikačných obmedzení,

- zvýšenie odbornej úrovne systematickým vzdelávaním a školením lekárov prostredníctvom akreditovaných pracovných seminárov a kurzov v oblasti ortopedickej protetiky a konzervatívnej starostlivosti o ortopedických pacientov. Cieľom postgraduálneho vzdelávania lekárov je dôkladná znalosť ortopedicko-protetických pomôcok počnúc konštrukciou, použitých materiálov, až po znalosť účinku pomôcky v jednotlivých etapách terapeutického a ošetrovacieho procesu a tým erudovaná a efektívna preskripcia ortopedicko-protetických pomôcok,

- informovanosť o vývoji a aplikácii nových ortopedicko-protetických pomôcok zložených z najnovších materiálov a komponentov, ktoré ponúka medzinárodný trh a tým skvalitňovanie liečebno

- preventívnej starostlivosti o pacientov s poruchami pohybového aparátu,-  navrhovanie a aktualizovanie ošetrovacích a terapeutických postupov pre ortopedicko-protetickú starostlivosť,-  informovanosť o zmenách v legislatívnych pravidlách pri poskytovaní individuálnych a sériových ortopedicko-protetických pomôcok.

 

Zoznam členov

Platby do detskej sekcie SOTS

Členská prihláškaLink EPOS

 

Dokumenty na stiahnutie

MZ žiadosť 24.5.2019

AZP SR stanovisko 12.11.19 DEF

AZP 19.11.2019

Stanovisko AZP 10.12.2019