Hlavná stránka
Registrácia

Červeňanského dni


Červeňanského dni – národný kongres SOTS

Na počesť akademika Jána Červeňanského každoročne v posledný januárový týždeň organizuje Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť národný kongres spoločnosti - Červeňanského dni.

Ján Červeňanský sa narodil v roku 1905 v Bytči. Po promócii nastúpil na chirurgické oddelenie nemocnice v Košiciach, a koncom tridsiatich rokov prešiel na Chirurgickú kliniku LF UK v Bratislave, k profesorovi Kostlivému. Koncom roku 1941 nastúpil po profesorovi Čárskom na miesto prednostu Ortopedickej kliniky LFUK v Bratislave. Habilitačná práca doktora Červeňanského (1942) sa týkala pre Slovensko výrazne aktuálneho problému patomorfológie, diagnostiky a liečby vrodeného vykĺbenia bedrových kĺbov (LCC).

Profesor Červeňanský mal niekoľko prioritných prínosov v slovenskej ortopédii. Okrem zavedenia včasného klincovania zlomenín krčku femoru, využitia cervikokapitálnej protézy pri riešení zlomenín krčka femuru a zavedenia Küntscherovho klincovania pri zlomeninách diafýz dlhých kostí (zhrnuté v monografii Červeňanský J. a kol.: Úrazy a boj proti nim) to boli najmä prínosy v reumoortopédii, ktoré začali po založení Výskumného ústavu reumatických chorôb v Piešťanoch v roku 1953. Z tohto obdobia sa datuje operácia navrhnutá prof. Červeňanským pre korekciu fixovanej anteflexie chrbtice, tzv. motýlkovitá osteotómia bedernej chrbtice pri Bechterevovej chorobe. Z problematiky ochronotickej artropathie vydali Červeňanský, Siťaj a Urbánek podrobný úvodný článok v prestížnom Journal of Bone and Joint Surgery v októbri 1959. S touto tématikou vyšla v šesťdesiatich rokoch aj knižná publikácia: Siťaj, Červeňanský, Urbánek: Alkaptonúria a ochronóza. Po študijnej ceste v reumatologickom centre v Heinole u profesora Vainia zaviedol radikálnu synovektómiu kolena z dvoch parapatelárnych rezov pri reumatoidnej artritíde. Červeňanský skoro rozpoznal význam miniinvazívnych metodík v ortopédii a nechal zakúpiť pre Ortopedickú kliniku prvý artroskop v roku 1965. Celoživotným záujmom prof. Červeňanského bola problematika nádorov končatín a chrbtice, z ktorej vyšla v roku 1965 monografia: Červeňanský, Kossey, Škrovina: Nádory kostí a im podobné afekcie, do roku 1988 jediná knižná publikácia svojho druhu v československom písomníctve. Hobby prof. Červeňanského bola história medicíny, so zvláštnym zreteľom na ortopédiu. Okrem aktuálnych životopisov významných ortopédov, najdôležitejšia bola monografia: Červeňanský J., Červeňanská Ň.: 50 rokov československej ortopédie z roku 1975. Celkove Červeňanský publikoval 331 odborných prác a 4 monografie. Bol čestným členom československej, slovenskej, poľskej, bulharskej, juhoslovanskej a východonemeckej ortopedickej spoločnosti, členom SICOT, Royal Society Of Medicine, Academia Leopoldina v Halle a nositeľom mnohých iných vyznamenaní. Profesor Červeňanský, zakladateľ modernej slovenskej ortopédie, zomrel v roku 1977 v Bratislave.

 

Červeňanského dni – národný kongres SOTS – konané v Bratislave

3. 2. 1978

kostné nádory, osteoartrózy, osteotómie, synovektómie
8. 2. 1980 
epifyzeolýzy, kostné tumory
30. 1. 1981 
ortopedické ochorenia a invalidita, činnosť ortopedických oddelení na Slovensku, nádory chrbtice a lokomočného aparátu
28.-29. 1. 1982
problematika nádorov, varia
27.-28. 1. 1983
vrodené ochorenia v ortopédii, vertebrogénne ochorenia
25. 1. 1985 
kostné štepy, kostné metastázy
6.-7. 2. 1986
traumatické epifyzeolýzy, kostné nádory, ochorenia chrbtice
30. 1. 1987
ochorenia a úrazy nohy
28.-29. 1. 1988
nádory, traumatizmus lokomočného aparátu, varia
26. 1. 1990 
malígne nádory
30. 1. 1991 
nádory mäkkých častí končatín, úrazy ruky a zápästia v detskom veku
30.-31. 1. 1992 
kostný infekt, varia
28.-29. 1. 1993
trauma chrbtice, skoliozy, tumory chrbtice
27.-28. 1. 1994
implantáty bedrového kĺbu a kolena, implantáty chrbtice
26.-27. 1. 1995
revízne operácie koxy, bolesti chrbtice
30. 1. 1996  
zlomeniny proximálneho konca femoru
30.-31. 1. 1997 
alloplastika koxy a kolena, traumatizmus chrbtice
29.-30. 1. 1998 
liečba ochorení kolenného kĺbu, neuroortopédia
28.-29. 1. 1999
tumory chrbtice, osteochondrálne defekty, kostné štepy
27.-28. 1. 2000
liečba infikovaných náhrad veľkých kĺbov, operačná liečba nádorov kostí v detskom veku, operačná liečba traumatických instabilít chrbtice
26.-27. 1. 2001
použitie biomateriálov v ortopédii a traumatológii, úrazy a ochorenia horných končatín
24.-25. 1. 2002 
prevencia a liečba komplikácii v ortopédii a traumatológii, lumbosakrálne instability, chyby a omyly v ortopedickej praxi, varia
30.-31. 1. 2003 
akútna a elektívna artroskopia, operačné riešenie deformít chrbtice, varia, sesterská sekcia, operačné riešenie uhlových a dĺžkových odchýlok končatín
29.-30. 1. 2004 
úrazy a ochorenia staršieho veku, nádory pohybového aparátu a ich liečba, pokroky v detskej ortopédii, varia
27-28.1.2005
náhrady kĺbov - dlhodobé výsledky, deformity chrbtice, varia
26.-28. 1. 2006
onkoortopédia detského veku, ošetrenie následkov poranení mäkkých štruktúr kĺbov, moderné vyšetrovacie a liečebné postupy v ortopédii, varia, sesterská sekcia
26.-27. 1. 2007
artroplastické registre, varia: artroplastika, spinálna chirurgia, detská ortopédia, trauma, všeobecná ortopédia, sesterská sekcia,viď EPOS-POSNA course
24.- 26. 1. 2008
viď VII. CEOC
29.- 30. 1. 2009
revízna endoprotetika, korekcia uhlových a dĺžkových deformít končatín u detí, revízne operácie instability chrbtice, varia, sesterská sekcia
27. – 29. 1. 2010
Complex solution in malignant and benign tumours of locomotive apparatus - EFORT forum, varia, moderná diagnostika a liečba skolióz, operačná liečba ochorení a úrazov hornej končatiny, reumoortopédia, EAR-SAR forum, sesterská sekcia za účasti: C. A. Rockwood – AAOS past-president (USA), M. Szendroi – EFORT president (Maďarsko), R. Windhager (Rakúsko), B Eriksson (Švédsko), L. Bucsi (Maďarsko), P. Dufek (Nemecko), A. Sosna (Česká republika), V. Pavlovčič (Slovinsko), T. Trč – SICOT vice-president (Česká republika)   

26. – 28. 1. 2011 Diagnostika a liečenie infekčních ochorení a komplikácii v ortopédií; operačná liečba deformít a úrazov dolnej končatiny; diagnostika a liečba degeneratívnych deformít chrtice; varia; sesterská sekci

25. - 27. 1. 2012 Pokroky v diagnostike a liečbe nádorov osteoartikulárneho aparátu; ochorenia a úrazy predkolenia členka a nohy – aktuálne spôsoby liečby; liečba úrazov osteoartikulárneho aparátu v geriatrickom veku (starecká chrbtica, proximálny femur); varia; sesterská sekci
23. – 25. 1. 2013 Operačná a neoperačná liečba úrazov a ochorení kľúčnej kosti a akromio-klavikulárneho skĺbenia; farmakoterapia v ortopédií; korekcia deformít chrtice; operačná liečba úrazov chrtice; diagnostika a liečba systémových chýb skeletu; varia; sesterská sekcia
29. – 31. 1. 2014 Chirurgia ruky zápästia a distálneho predlaktia; endoprotetika kolena; úrazy hrudnej a driekovej chrtice; varia; sesterská sekcia

12. − 13. 3. 2015 Ochorenia a úrazy v oblasti kolena; deformity nohy;  degeneratívne ochorenia LS chrbtice; aktuality z detskej ortopédie; sesterská sekcia.

10. - 11. 3. 2016 Artroskopia - súčasnosť a perspektívy (bedro, koleno, členok);  zápalové ochorenia chrbtice; veda a výskum v ortopédii; varia; sesterská sekcia.

9. - 10. 3. 2017 Nádory- benigné, maligné ,revízne operácie po TEP bedrového aj kolenného kĺbu pri rozsiahlych kostných stratách, aseptické nekrózy kosti, úrazy chrbtice - moderné postupy – diagnostika a liečba, váriá, sesterská sekcia

14. - 15. 3. 2019
Zlomeniny v detskom veku, pokroky v artroskopii, problémy ortopédov v ambulantnej praxi, Varia, sesterská sekcia

14. - 15. 3. 2019
onkoortopédia, moderné trendy v diagnostike a liečbe úrazov a ochorení chrbtice, osteoporóza - následky a ich liečba, korekcia skrátenia končatín v detskom veku, váriá, sesterská sekcia