Hlavná stránka
Registrácia

sekcia pre nohu a členok

SLOVENSKÁ ORTOPEDICKÁ A TRAUMATOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ - SEKCIA PRE NOHU ČLENOK 

ZALOŽENIE SEKCIE: 25. január 2005
PREDSEDA SEKCIE: MUDr. ĽUDOVÍT  PRAVDA, PhD., Primár ortopedicko-traumatologického oddelenia v Piešťanoch, Tl.,fax.: 033 7955262, E mail: pravdal@stonline.sk


INFORMÁCIE: 1. sekcia má doteraz 31 členov, z ktorých má 6 záujem o členstvo v EFAS – EUROPEAN FOOT AND ANKLE SOCIETY.
momentálne sa pripravujú podklady pre prijatie našej sekcie do EFAS.
Informácie o EFAS: www.efas.co.uk

 

Zoznam členov sekcie