Hlavná stránka
Registrácia

Informácie

O Z N Á M E N I E  o posunutí termínu kongresu 
XL. Červeňanského dni

Vážení priatelia,

v súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou v Slovenskej republike (pandémia koronavírusu) a s nariadením ústredného krízového štábu SR, sme boli nútení preložiť XL. Červeňanského dni – národný kongres Slovenskej ortopedickej a traumatologickej spoločnosti. Po dohovore s výborom SOTS sme stanovili nový termín konania XL Červeňanského dní na  11.-12. 3. 2021. Vzniknutá situácia nás veľmi mrzí, nakoľko kongres bol pripravený nadštandardne odborne aj organizačne v plnom rozsahu. Nakoľko komplikácie neboli spôsobené našou spoločnosťou, žiadame vás o ústretovosť a spoluprácu pri riešení ekonomických dopadov tohto rozhodnutia. Aby sme predišli finančným stratám a storno poplatkom navrhujeme ponechať finančné prostriedky vyhradené pre náš kongres alokované na Červeňanského dni v roku 2021.

Ďakujeme za porozumenie a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu s Vami

S pozdravom

                                                                                                              Prof. MUDr. Milan Kokavec, PhD

                                                                                                                             Prezident SOTSAktuálne čísla ACTA 2020 sa posielajú tým členom, ktorí majú uhradený príspevok za rok 2020 do konca marca, na základe tejto úhrady sa objednáva príslušný počet publikácií.

Úhradu Vášho členského príspevku si môžete skontrolovať na www.ortopedia.sk v časti Členské príspevky.

Zároveň žiadame členov SOTS, aby aktualizáciu svojich osobných údajov posielali e-mailom na:

mitschova@ru.unb.sk alebo piterkova@ru.unb.sk


Ćlenský príspevok SOTS pre rok 2021 bol stanovený vo výške 45.-€. 

Bankové spojenie: VÚB Bratislava-mesto, č.účtu: IBAN: SK55 0200 0000 000146936012(do poznámky pre príjmateľa uveďte svoje meno)


Občianske združenie Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť bolo registrované medzi prijímateľmi 2% z daní za rok 2014 v notárskom registri. Radi by sme Vás preto požiadali o poukázanie 2% zo zaplatenej dane v prospech SOTS. IČO: 30778522


Klinika detskej a dospelej ortopédie a traumatológie2. LF UK A FN V MOTOLE Usporadúva ON-LINE SYMPOSIUM

Nové trendy a postupy v ortopedii
PREZIDENT SYMPOSIA: prof. MUDr. Tomáš Trč, CSc., MBA

Pdf informačná brožura na stiahnutie

www.ortopedicke-centrum.cz

středa 2. 12. 2020v čase od 15.00 do 18.00 hodin